ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
image
ติดต่อสอบถาม
 
สอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
โทร. 061-901-9762
หรือ Line@: แจ้งประเภทและธุรกิจที่ทำ
จำนวนและระยะเวลาที่ต้องการใช้
image
ยื่นเอกสาร
 
ส่งเอกสาร รูปถ่ายกิจการ
รูปที่ทำงานบางส่วน ฯ สำเนาบัตรประชาชน
ใบจดทะเบียนพานิชย์ หรือใบรับรอง
image
อนุมัติรับเงิน
 
หลังจากฝ่ายสินเชื่อพิจารณาแล้ว ใช้เวลา
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง จะติดต่อกลับมา
เพื่อแจ้งผล และนัดหมายกับลูกค้า เพื่อทำสัญญาและรับเงิน
Powered by MakeWebEasy.com